Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

BIO compliance

Het implementeren van de informatiebeveiligingsnorm BIO kan een uitdaging zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om risico’s, middelen en processen in kaart te brengen. Ook de norm lijkt soms op verschillende manieren interpreteerbaar. Het kan voelen alsof informatiebeveiliging een complex labyrint is waarin men bij elke stap kan verdwalen. Hoewel de overheid handreikingen en hulpdocumenten heeft, is daarmee de informatiebeveiliging en privacy nog niet automatisch gegarandeerd. Gelukkig hebben wij een bewezen succesvolle aanpak ontwikkeld om in vijf stappen de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) te waarborgen én indien gewenst succesvol te certificeren.

Vrijblijvend advies
Section Image

Wettelijke relevantie Baseline Informatiebeveiliging Overheden

Ministerraad

De Ministerraad heeft op 14 december 2018 besloten om de BIO te hanteren in de informatie-uitwisseling tussen het Rijk en alle bestuurslagen (bevestigd in de circulaire van 9 januari 2020 waarmee de BIO versie 1.04 van toepassing wordt verklaard).

Lees meer

Wettelijke verankering

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gewerkt aan wettelijke verankering van de BIO.

Lees meer

Kaderwet ZBO's

Artikel 41 van de kaderwet ZBO’s geeft aan dat de voor de rijksdienst geldende voorschriften op het gebied van gegevensbeveiliging ook van toepassing zijn op de (kaderwet-)ZBO’s.

Lees meer

Verplichting BIO

Los van de specifieke afspraken die een departement met haar ZBO’s maakt, is elke overheidspartij in het digitale verkeer met het Rijk verplicht de BIO te hanteren.

Lees meer

Baseline Informatiebeveiliging Overheid compliant in 5- en gecertificeerd in 6 stappen

Onze aanpak is specifiek gericht op het waarborgen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en is verdeeld over zes stappen. Het omvat een integrale benadering van de ‘opzet’, ‘bestaan’ en ‘werking’. We integreren de effectieve werking direct in het proces. Door het opzetten van een ISMS en het uitvoeren van verplichte activiteiten kan worden aangetoond dat er voldoende aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging. Daarnaast wordt deze aanpak ondersteund door standaard content, zoals templates, vragenlijsten, dreigingenlijsten, risico-assessments en beleidsdocumenten die in lijn zijn met de BIO.

Meer over onze werkwijze

Stap 1 Scope & einddoel

Inventarisatie & verantwoordelijkheden

Stap 2 Beleid

Beleid & planning

Stap 3 Risico management

Assessments + selectie

Stap 4 Beheers- maatregelen

Implementatie

Stap 5 Controle & Naleving

Interne audits & reviews

Stap 6 Externe audit ondersteuning

Optioneel

Toegevoegde waarde van BIO compliance of BIO certificering

Het is van groot belang voor organisaties om de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te implementeren. Dit is niet alleen noodzakelijk om te voldoen aan de wet- en regelgeving, maar ook om boetes en reputatieschade te voorkomen. Het naleven van de BIO is dan ook essentieel voor overheidsinstellingen en organisaties die gelieerd zijn aan de overheid. Door te voldoen aan de BIO wordt de volwassenheid van informatiebeveiliging en de inrichting van beveiligingsmaatregelen verbeterd. Hierdoor wordt het risico op gijzeling van data aanzienlijk verkleind.

Daarnaast is het aantonen van goede informatiebeveiliging en privacy van cruciaal belang voor partners en klanten van een organisatie. Het voldoen aan de eisen van de BIO is een uitstekende manier om dit te demonstreren. Hierdoor wordt het vertrouwen van partners en klanten vergroot, waardoor de organisatie beter kan inspelen op hun behoeften en eisen. Door te voldoen aan de BIO zorgt een organisatie ook voor een betere continuïteit en volwassenheid van de verschillende processen, wat bijdraagt ​​aan de groei en ontwikkeling van de organisatie.

Kortom, de implementatie van de BIO is van groot belang voor organisaties. Het biedt voordelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, vergroot de volwassenheid van de processen en verbetert de beveiligingsmaatregelen. Daarnaast kan het aantonen van naleving van de BIO het vertrouwen van partners en klanten versterken en bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de organisatie. Het is dus belangrijk voor organisaties om serieus werk te maken van de implementatie van de BIO.

Vrijblijvend advies
Section Image

Wat is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het verplichte basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen…

Wat is een ISMS?

ISMS staat voor information security management system en wordt bijvoorbeeld gebruikt als methodologie voor…

BIO Certificering

Dit is de 6e stap van de Samoerai aanpak. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid kan gecertificerrd worden tegen de ISO27001 Annex A. Hiermee is het compliant zijn ook daadwerkelijk aantoonbaar richting andere overheden, ketenpartners en klanten en/of burgers.

Eisen BIO compliance

Om u een beeld te geven hebben we een aantal vragen met toelichting inzake…

Onze opdrachtgevers

Heeft u een vraag of wilt u aanvullende informatie over uw proces
tot grip op informatie beveiliging?

Neem contact op via het onderstaande formulier en we komen er binnen 24 uur op terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Direct advies?

Neem contact met ons op