Werkwijze grip op security

De samoerai aanpak

Innovatie of verandering in werkwijze binnen een organisatie brengt altijd kosten, kostbare tijd en scepsis met zich mee.
Samoerai zorgt door middel van drie fases voor een helder stappenplan binnen alle bedrijfslagen en komt met passend
verandermanagement op gebied van informatiebeveiliging en risicobeheer.

Stap 1 Scan

Inventarisatie & verantwoordelijkheden

Stap 2 Planning

Beleid & planning

Stap 3 Beheers- maatregelen

Assessments + selectie

Stap 4 Beheers- maatregelen

Implementatie

Stap 5 Controle & Naleving

Audits & reviews

Stap 6 Interne audit ondersteuning

Optioneel

In 6 stappen naar ‘In controle’ en grip op security (en privacy)

Informatiebeveiliging, en de manier hoe dit aangepakt moet worden, is voor een organisatie een strategische beslissing. Immers, door de hedendaagse dreigingen zoals ransomware en data diefstal is goede informatie beveiliging en security van levensbelang voor de continuïteit van de organisatie. Wij werken vanuit een integrale aanpak om uw informatie op een effectieve manier te beschermen, en uw organisatie in te richten vanuit een optimale balans tussen vrijheid om te handelen en risico gebaseerde securitymaatregelen.

Het doel van grip krijgen en ‘In control’ zijn is om beveiligingsmaatregelen passend en effectief te implementeren zodat er minimale risco’s overblijven tegen minimale inspanningen, waarbij tijdig aanpassingen uitgevoerd worden veranderende omstandigheden of nieuwe wet- en regelgeving. Samoerai biedt praktische richtlijnen om ‘In control’ te geraken én te blijven.

Scroll om meer te lezen over de stappen om grip te krijgen op informatie beveiliging.

Vrijblijvend advies

Stap 1
Scan

Inventarisatie & verantwoordelijkheden

In de eerste stap wordt een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste stamgegevens zoals processen en applicaties, bedrijfsmiddelen, verwerkingen en de dreigingen. Daarbij wordt ook afgestemd wie welke verantwoordelijkheden heeft per onderdeel (governance)

Lees meer

Stap 2
Planning

Beleid & planning

Tijdens stap twee wordt summier in beleidsdoelen beschreven hoe met security en risico’s omgegaan dient te worden. Tevens worden de rollen en verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging en security vastgelegd en geborgd.

Lees meer

Stap 3
Beheersmaatregelen

Assessments + selectie

Tijdens stap drie worden de risico’s voor de in kaart gebrachte bedrijfsmiddelen vastgesteld. Business Impact Assessments en het risico management proces wordt uitgevoerd op basis van de relevante dreigingen en reeds genomen maatregelen. Dit bepaalt welke maatregelen voor welke onderdelen (extra) genomen dienen te worden.

Lees meer

Stap 4
Beheersmaatregelen

Implementatie

In stap vier worden de maatregelen daadwerkelijk geïmplementeerd (o.a. ICT- en technische maatregelen, IoT, fysieke beveiliging, AVG maatregelen, continuiteitsmaatregelen, monitoring & response etc.) vanuit het risico behandelplan. Risico behandeling vindt plaats op basis van zo’n 38 beschreven operationele technische maatregelen volgens de eisen van de ISO27001 norm. Hierbij worden alleen de noodzakelijke maatregelen genomen die voor úw organisatie van belang zijn. De richtlijnen hiervoor zijn als template beschikbaar en al voor 80% afgerond.

Lees meer

Stap 5
Controle & naleving

Audits & reviews

In de vijfde stap wordt een interne audit gedaan op opzet, bestaan én werking van de genomen maatregelen. Eventuele tekortkomingen komen daar aan het licht en eventuele verbeteracties worden uitgezet. Hiermee kunt u grip blíjven houden.

Lees meer

Stap 6
Interne audit ondersteuning

Optioneel

Als laatste stap wordt security awareness bij medewerkers onder de aandacht gebracht door een awareness programma samen te stellen wat aansluit bij de behoeften, cultuur en volwassenheid van uw organisatie. Indien in een latere fase een certificering overwogen worden, dan kan in deze fase een interne audit worden uitgevoerd op de volledige norm (zoals ISO27001/2) waarmee een compleet beeld ontstaat voor de mate van compliance van uw organisatie.

Lees meer

Onze opdrachtgevers

Heeft u een vraag of wilt u aanvullende informatie over uw proces
tot grip op informatie beveiliging?

Neem contact op via het onderstaande formulier en we komen er binnen 24 uur op terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Direct advies?

Neem contact met ons op